Detail príspevku/publikácie

Filozofia vedy v klasickom pragmatizme

Filozofia, 2018, roč. 73, č. 4, s. 257-268.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,153
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 23.10.2020 - 16:26
Počet stiahnutí PDF: 260

Abstrakt

Cieľom štúdie je expozícia filozofie vedy tak, ako sa vyvinula v klasickom pragmatizme v jej hlavných charakteristikách. Autor rozlišuje medzi filozofiou vedy v užšom (internalistickom, epistemologickom) a širšom (externalistickom, sociokultúrnom) zmysle. Filozofia vedy klasického pragmatizmu patrí k tej druhej, keď integruje spoločenské, historické, antropologické, axiologické, etické a ďalšie aspekty vedy ako podstatné pre filozofické pochopenie. Vzťah pragmatistickej filozofie k vede je komplexný, zahŕňa uznanie aj kritiku. Nie je to antiscientistická ani scientistická filozofia. Na jej pochopenie autor podáva rekonštrukciu kľúčových historických etáp vzťahov medzi klasickým pragmatizmom a logickým pozitivizmom / empirizmom. V centre jeho pozornosti sú hlavné črty koncepcie vedy Ch. S. Peircea, W. Jamesa a J. Deweyho s dôrazom na pojem skúmania a jeho sociokultúrny kontext. Autor formuluje záver, že jadrom klasickej pragmatistickej filozofie vedy je deweyovský „kultúrny naturalizmus”.

Kľúčové slová

Dewey, Inquiry, James, Logical empiricism, Naturalism, Peirce, Philosophy of science, Pragmatism, Realism

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).