Detail príspevku/publikácie

Filozofia matematiky raného Ernsta Cassirera

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 1, s. 27-39.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,304
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 08.07.2020 - 18:17
Počet stiahnutí PDF: 523

Abstrakt

Štúdia je pokusom poukázať na niektoré kľúčové témy vo filozofii matematiky raného E. Cassirera. Ako sa ukazuje, ústredným bodom jeho myslenia o ma- tematických predmetoch a matematickej pojmotvorbe je jeho novokantovská idealistická teória pojmov, ktorú rozvinul v opozícii k tomu, čo sa nazýva „tradičná teória pojmov“ a ktorá má svoj pôvod u  Aristotela. Keďže Cassirer sa často snaží potvrdiť svoje filozofické tézy týkajúce sa matematiky interpretáciou diel významných matematikov, druhá časť štúdie je venovaná Cassirerovmu pokusu nájsť takéto potvrdenie v známej Dedekindovej teórii prirodzených čísel. Autor porovnáva Cassirerov a Russellov postoj k Dedekindovej teórii a nastoľuje otázku, či by Cassirerov pohľad na matematiku mohol byť dostatočnou alebo aspoň prijateľnou bázou pre riešenie súdobých filozofických problémov okolo základov matematiky.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).