Detail príspevku/publikácie

Filozofia je mŕtva. Nech žije fyzika!

Filozofia, 2018, roč. 73, č. 4, s. 269-281.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,399
Počet prístupov dnes: 3
Naposledy zobrazené: 23.10.2020 - 19:10
Počet stiahnutí PDF: 306

Abstrakt

Medzi teoretickými fyzikmi existuje už pomerne dlhá tradícia, že sa vyjadrujú k historickým a filozofickým otázkam svojej disciplíny prostredníctvom kníh určených širšej verejnosti. Kniha fyzikov Stephena Hawkinga a Leonarda Mlodinowa The Grand Design z roku 2010 predkladá koncepciu tzv. realizmu závislého od modelov, ktorý by mal fungovať ako interpretačný rámec pre súčasnú vedu. Článok si kladie za cieľ kriticky preskúmať hlavné tvrdenia tejto koncepcie, pričom prichádza k záveru, že napriek proklamovaným tvrdeniam autorov ich koncepcia neprekračuje pole tradičných sporov medzi realistami a antirealistami vo filozofii vedy.

Kľúčové slová

Antirealism, Death of philosophy, Model, Model-dependent realism, Physics, Realism

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).