Detail príspevku/publikácie

Filozofia histórie medzi predpisovaním a opisovaním

Filozofia, 2018, roč. 73, č. 5, s. 356-365.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,319
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 23.01.2021 - 07:49
Počet stiahnutí PDF: 307

Abstrakt

V rámci diskusie o témach historickej explanácie, historickej narácie atď. sa filozofi histórie opakovane dotkli metafilozofických otázok, ktoré sa týkajú povahy a úlohy filozofie histórie. Hlavne v ostatných desaťročiach niektorí kritici preskriptívneho prístupu obhajovali potrebu sústrediť sa na opis aktuálnych historických diel a historickej praxe. Podľa zástancov opisného, teda zdola nahor prístupu filozofi histórie by historikom nemali predpisovať, čo majú robiť, ani by im nemali určovať, ako majú vyzerať ich práce. Filozofi by skôr mali sledovať názory historikov a opisovať ich výstupy. I keď tento obrat k historickým dielam a k historickej praxi vyzerá lákavo, v článku sa usilujem ukázať, že filozofia histórie by sa nemala naivne zredukovať na číry opis. Hoci je dôležité, aby filozofi histórie študovali prácu historikov, i tak musia zistenia o historickej práci interpretovať. Na pozadí príkladov z diel Paula Rotha preto tvrdím, že filozofia histórie by mala plodne kombinovať opisný a preskriptívny prístup.

Kľúčové slová

Descriptive approach, Historical works, Metaphilosophy, Paul Roth, Philosophy of history, Prescriptive approach

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).