Detail príspevku/publikácie

Filozof a vedec so srdcom umelca (K 100. výročiu úmrtia W. Jamesa)

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 5, s. 440-448.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,002
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 23.01.2020 - 01:05
Počet stiahnutí PDF: 811

Abstrakt

Príspevok podáva celkovú charakteristiku hlavných stránok filozofie Williama Jamesa ako doklad, že storočie, ktoré uplynulo od jeho smrti prinieslo trvalé zhodnocovanie tejto filozofie. Autor článku sa sústreďuje na permanentnú prítomnosť W. Jamesa vo filozofii, psychológii a humanitných vedách 20. storočia a zdôrazňuje úzku súvislosť medzi jeho štýlom filozofovania a osobnostných vlastnosťami. Stručne načrtáva tiež kľúčové aspekty jeho koncepcie pravdy, vedomia, skúsenosti a náboženských a metafyzických názorov.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).