Detail príspevku/publikácie

The Fiction of Fictionalism

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 8, s. 603-615.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,123
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 08.07.2020 - 15:02
Počet stiahnutí PDF: 291

Abstrakt

Fikcionalizmus o fiktívnych entitách je antirealistický prístup. Vety literárnej vedy treba podľa neho chápať rovnako ako vety fikcie. Vety fikcie sa prirodzene chápu tak, že sa používajú v mode predstierania, teda nepoužívajú sa serióznym spôsobom. Fikcionalizmus tvrdí, že taký istý prístup sa má aplikovať aj na vety literárnej vedy. Niekedy sa proti tomu namieta, že takýto prístup odporuje našej skutočnej jazykovej praxi týkajúcej sa používania literárnovedných tvrdení. Mojím cieľom je zosilniť túto námietku uvedením niektorých nepriaznivých dôsledkov fikcionalistickej koncepcie. Zdá sa, že naša prax týkajúca sa používania literárnovedných tvrdení umožňuje: a) dopĺňať k výpovediam uskutočneným použitím takýchto viet poznámky, ako sú „A myslím to vážne“ alebo „To, čo som práve povedal, je pravda“; b) opisovať takéto výpovede pomocou tvrdení ako „X tvrdí, že C“ (kde X je hovorca a C je propozícia vyjadrená literárnovednou vetou); c) požadovať argumenty na podporu pravdivosti literárnovedných tvrdení; d) vyjadrovať súhlas alebo nesúhlas s inými hovorcami, pokiaľ ide o pravdivosť literárnovedných tvrdení. Keby fikcionalizmus mal pravdu, naša prax týkajúca sa používania literárnovedných tvrdení by takéto reakcie neumožňovala.

Kľúčové slová

Critical statement, Fictionalism about fictional entities, Literary criticism, Ontological commitment, Pretense

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).