Detail príspevku/publikácie

Fenomenologická interpretácia architektúry Christiana Norberga-Schulza

Filozofia, 2014, roč. 69, č. 8, s. 653-665.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,578
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 09.07.2020 - 13:41
Počet stiahnutí PDF: 514

Abstrakt

Štúdia sa zaoberá rekonštrukciou fenomenologickej metódy interpretácie Christiana Norberga-Schulza. Rekonštrukcia sa opiera o dve práce: o knihu Intentions of Architekture z roku 1963 a štúdiu Kahn, Heidegger and the Language of Architecture z roku 1979, pričom zohľadňuje celý, dnes už uzavretý korpus teoretického a historickoarchitektonického diela Norberga-Schulza. Rekonštrukcia prebieha v dvoch krokoch: ako rekonštrukcia modelov architektonického diela a následne ako rekonštrukcia modelov interpretačných prístupov k nemu. Rekonštrukcia sa pokúša súčasne predstaviť pojmové inštrumentárium obidvoch krokov a aspektov interpretácie; sleduje tak kontinuitu, ako aj redefinovanie základných kategórií. To umožňuje zaujať stanovisko k diskusii o dvoch etapách v Norbergovom-Schulzovom myslení, resp. o dvoch Norbergoch-Schulzoch: štrukturalisticko-semiotickom a fenomenologicko-existencialistickom.

Kľúčové slová

Architecture, Identification, Intention, Intermediate object, Interpretation, Morphology, Orientation, Phenomenology, Topology, Typology

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).