Detail príspevku/publikácie

Fenomenológia a kubizmus – možnosti zblíženia

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 10, s. 831-841.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,338
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 25.09.2020 - 05:59
Počet stiahnutí PDF: 399

Abstrakt

Štúdia sa zaoberá jednotlivými aspektmi vzťahu fenomenológie a kubizmu, ktorý vychádza z opisu ich paralel a afinít na základe analýzy českých teoretikov M. Bayerovej a T. Vlčka. Najskôr ide o identifkáciu spoločnej genealógie, v ktorej sa dôraz kladie najmä na český kubizmus a stredoeurópske filozofické a kultúrne prostredie, ktoré umožňuje prirodzenejšie zblíženie oboch smerov. V druhej časti sú vymedzené konkrétne filozofické problémy (vnímanie, priestor, telesnosť) a podoby umeleckého vyjadrenia (polyperspektivita, geometrizácia, čistá forma). V záverečnej časti je formulovaná silnejšia hypotéza, podľa ktorej dochádza k prelínaniu fenomenologickej a kubistickej metódy, a to v podobe rovnakého pôsobenia eidetickej redukcie, modifikácie a obrazového spracovania.

Kľúčové slová

Cubism, Perception, Phenomenological method, Phenomenology, Polyperspectivity, Space

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).