Detail príspevku/publikácie

Falzifikácia a paradox inferencie

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 8, s. 593-602.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,076
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 07.08.2020 - 11:56
Počet stiahnutí PDF: 271

Abstrakt

Paradox inferencie je založený na téze, podľa ktorej inferencie nemôžu byť deduktívne platné a súčasne užitočné, pretože inferencia, ak má byť užitočná, nás musí priviesť k novému záveru, avšak deduktívne platná inferencia to z princípu nemôže urobiť, keďže jej závery sú obsiahnuté v jej premisách. Deduktívne platnou inferenciou je aj falzifikácia. Jej zástancovia by preto mali na paradox inferencie odpovedať. V stati je rozvinutý názor, podľa ktorého kritické, deduktívne platné argumenty, ako napr. falzifikujúci spôsob inferencie modus tollens, síce neprivádzajú tých, ktorí ich používajú, k novým poznatkom, ale aj napriek tomu sú užitočné, pretože im pomáhajú vyraďovať kritizované teórie. Tento názor je konfrontovaný s tradičnou odpoveďou, podľa ktorej nás deduktívne platné inferencie privádzajú k subjektívne novým záverom, a tak rozširujú naše subjektívne poznanie.

Kľúčové slová

Falsification, Modus tollens, Objectivism, Paradox of inference, Subjective knowledge

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).