Detail príspevku/publikácie

Explikácia modálnych pojmov

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 7, s. 557-566.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 966
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 28.01.2021 - 03:07
Počet stiahnutí PDF: 255

Abstrakt

Možné svety a propozície sú najzákladnejšími stavebnými kameňmi intenzionálneho modelu významu i modálnej logiky. V štandardnej sémantike možných svetov prevládajú dva prístupy k explikácii možných svetov a propozícií. Prvý z nich narába s možnými svetmi ako s primitívnymi entitami a propozície vymedzuje pomocou nich (propozície ako množiny primitívnych možných svetov, v ktorých platia); druhý naopak narába s propozíciami ako s primitívnymi entitami a možné svety vymedzuje pomocou nich (možné svety ako maximálne konzistentné množiny propozícií). Cieľom tohto článku bude tieto dva prístupy porovnať, predpokladajúc, že chceme zotrvať v rámci štandardnej sémantiky možných svetov: Aké argumenty sa predložili (možno predložiť) v prospech jedného či druhého? Môžu nám tieto argumenty pomôcť v rozhodovaní medzi nimi? Tento článok si nekladie za cieľ explikovať modálne pojmy (ako nevyhnutnosť, povinnosť, presvedčenie a pod.). Perspektíva bude skôr metodologická, nie logická či sémantická.

Kľúčové slová

Explication, Intension, Possible worlds, Primitive, Propositions

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).