Detail príspevku/publikácie

Evidencia v sémantike

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 1, s. 1-14.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,919
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 16.10.2021 - 05:10
Počet stiahnutí PDF: 515

Abstrakt

Tento článok je príspevkom k metodologickej diskusii o evidencii, ktorú filozofi jazyka (napríklad, Devitt, Machery, Stich a ďalší) využívajú pri potvrdení alebo spochybnení sémantických teórií. Predmetom diskusie sú aj tri základné teórie empirického potvrdenia. Tvrdíme, že v metodologickej literatúre venujúcej sa sémantike prevláda jedna z teórií potvrdenia – konkrétne H-D koncepcia. Ponúkame tiež základnú schému testovania modálnych sémantických výrokov. Napokon sa venujeme aj úlohe intuícií, jazykového korpusu a ďalších jazykových dát, ktoré vystupujú v metodologických diskusiách.

Kľúčové slová

Data, Evidence, H-D confirmation, Hypotheses, Intuitions, Modality, Testability

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).