Detail príspevku/publikácie

Etika užívania chytroliekov v kontexte MacIntyrovej etiky cností

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 1, s. 24-30.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,421
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 10.08.2020 - 22:57
Počet stiahnutí PDF: 508

Abstrakt

Zámerom tejto eseje je dokázať, že užívanie chytroliekov v akademickom prostredí a) môže mať deštruktívne sociálne dôsledky v oblasti praxe, ktorou je v tomto kontexte vzdelávanie; b) by malo byť zároveň považované za morálny podvod. Kritika kognitívneho dopingu vychádza z MacIntyrovej analýzy cností, interných dobier a praxe. Podľa tejto teórie sa ukáže, že užívanie chytroliekov s cieľom zlepšiť kognitívne schopnosti vážne ohrozuje podstatu vzdelávania tým, že interné dobrá sú nahrádzané za externými.

Kľúčové slová

Cognitive doping, Education, Human enhancement, MacIntyre, Practice, Smart drugs, Virtue

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).