Detail príspevku/publikácie

Etika biotechnologických zásahov do ľudského genómu: Argumenty rizikovosti a zničenia ľudskej prirodzenosti

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 5, s. 329-342.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 2,583
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 20.09.2020 - 10:47
Počet stiahnutí PDF: 427

Abstrakt

Až donedávna panoval medzi bioetikmi konsenzus ohľadne demarkačnej línie oddeľujúcej eticky prijateľné zásahy do línie somatických buniek od eticky neprijateľných zásahov do línie pohlavných buniek. Ibaže od začiatku 90-tych rokov minulého storočia sa začalo toto rozdelenie spochybňovať. Začiatkom roku 2015 vo Veľkej Británii schválili techniku transplantácie mitochondrií, čím sa dokonca legalizovalo prekročenie tejto etickej hranice. Celkom nedávno boli použité veľmi precízne nové bioetechnológie typu CRISPR/Cat9 na editovanie genómu v ľudských embryách. V reakcii na tieto pokusy skupina vedcov vo vedeckom časopise Nature požaduje udeliť moratórium na takýto typ zasahovania do ľudského genómu. Cieľom tejto štúdie je nanovo analyzovať z perspektívy najnovších vedeckých bádaní dva najčastejšie používané argumenty proti dedičným genetickým modifikáciam: argument veľkého rizika poškodenia ľudského genómu a argument nevyhnutnej ochrany ľudskej prirodzenosti.

Kľúčové slová

Designer babies, Eugenics, Gene therapy, Human enhancement, Inheritable genetic modifications, Mitochondrial replacement, PGD

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).