Detail príspevku/publikácie

Etická a axiologická reflexe života zvířat a se zvířaty (Několik poznámek k tématu)

Filozofia, 2014, roč. 69, č. 6, s. 482-492.
Jazyk: Czech
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,764
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 14.01.2021 - 14:45
Počet stiahnutí PDF: 364

Abstrakt

V současnosti představuje tzv. „etika zvířat“ standardní součást bioetiky. Morální dimenze lidských vztahů ke zvířatům je zde tradičním tématem, které může přinášet významné podněty pro další rozvoj. Etika totiž není jen teorií, ale v mnoha oblastech se těsně váže na konkrétní podoby lidské praxe. V tomto kontextu tak např. veterinární etika pozoruhodně propojuje aspekty humánní medicíny s „etikou zvířat“.

Kľúčové slová

Animals, Bioethics, Life, Veterinary care

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).