Detail príspevku/publikácie

Erazmus Rotterdamský a Ján Milochovský: Dve humanistické koncepcie kresťanskej etiky politiky

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 10, s. 979-989.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,669
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 20.09.2020 - 23:37
Počet stiahnutí PDF: 930

Abstrakt

Erazmus Rotterdamský patrí k najvýznamnejším predstaviteľom politického myslenia v rámci zaalpského humanizmu. Príkladom je jeho kniha Výchova kresťanského vladára (1516), v ktorej formuluje požiadavky na kresťanského vladára založené na antických a kresťanských cnostiach. Na Erazmovo dielo nadviazal aj slovenský humanistický autor Ján Milochovský (1630 – 1684), ktorý v knihe Ornamentum Magistratus Politici (1678) prehĺbil kresťanský rozmer etických a morálnych požiadaviek na vladára, do popredia postavil najmä tri základné cností, t. j. pobožnosť, spravodlivosť a znášanlivosť. Cieľom príspevku je analyzovať koncepciu etiky politiky Erazma Rotterdamského a skúmať jej vplyv na slovenské humanistické myslenie druhej polovice 17. storočia (v diele Jána Milochovského).

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).