Detail príspevku/publikácie

Environmentálna zodpovednosť a environmentálna bezpečnosť

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 1, s. 1-12.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 2,187
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 25.11.2020 - 15:53
Počet stiahnutí PDF: 701

Abstrakt

Štúdia skúma tézu, podľa ktorej treba environmentálnu zodpovednosť chápať skôr ako politickú a právnu než morálnu kategóriu. Environmentálnu zodpovednosť dáva do súvislosti s environmentálnou bezpečnosťou, ktorú chápe ako verejný statok. Ako iné druhy bezpečnosti aj zabezpečovanie tej environmentálnej považuje za jednu z hlavných úloh inštitúcie štátu, resp. verejnej moci. V dôsledku globalizačných procesov však štáty prišli o značnú časť možností poskytovať svojmu obyvateľstvu bezpečnosť vo všetkých oblastiach. Ukazuje sa, že neschopnosť štátov zabezpečovať environmentálnu bezpečnosť, predovšetkým v podobe dostupnosti vody a potravín, destabilizuje spoločnosť a delegitimizuje vládnuce elity alebo celé politické režimy. Autor poukazuje na to, že environmentálna zodpovednosť vymedzená H. Jonasom ako etická kategória je vzhľadom na tento vývoj neudržateľná, čo anticipoval samotný Jonas tým, že uvažoval o potrebe vynútiteľnosti environmentálnej zodpovednosti v rovine politického a právneho donútenia. Tézu, podľa ktorej treba environmentálnu zodpovednosť chápať skôr ako politickú a právnu než morálnu a etickú kategóriu, podľa autora podporuje aj koncept ľudských práv, ktorý prostredníctvom medzinárodných dohôd o.i. štáty zaväzuje vytvárať podmienky na naplnenie a ochranu nielen práva na život, ale aj práva na vodu, práva na výživu a práva na bývanie. Prehlbujúca sa globálna environmentálna kríza však ohrozuje práve podmienky na napĺňanie týchto práv čo podľa autora zo zodpovednosti za životné prostredie robí fundamentálnu otázku politického a právneho myslenia.

Kľúčové slová

Environmental responsibility, Environmental security, H. Jonas, Human rights, State

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).