Detail príspevku/publikácie

Enigmatický Cíger

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 10, s. 953-964.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,194
Počet prístupov dnes: 2
Naposledy zobrazené: 21.09.2020 - 06:45
Počet stiahnutí PDF: 708

Abstrakt

Autorka príspevku predstavuje hlavné problémy filozofického a etického myslenia Juraja Cígera. Zaoberá sa Cígerových chápaním a vysvetľovaním odkazu zakladateľa modernej filozofie R. Descarta ako enigmatického filozofa. V tejto súvislosti autorka ukazuje, že Descartes bol pre Cígera jeho filozofickým osudom a že existujú dôvody, prečo aj Cígera môžeme považovať za enigmatického filozofa. Súčasne autorka analyzuje Cígerovu interpretáciu Descartovej filozofie ako nedualistickej alebo priam trialistickej koncepcie a upozorňuje na nové perspektívy Cígerovho myslenia v oblasti filozofickej (teoretickej) a praktickej (lekárskej) etiky.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).