Detail príspevku/publikácie

Enactivism and Care Ethics: Merging Perspectives

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 2, s. 119-129.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,679
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 04.07.2020 - 06:39
Počet stiahnutí PDF: 309

Abstrakt

Enaktivismus je dynamicky se rozvíjejícím vědeckým programem, který kombinuje prvky biologie, teorie dynamických systému a fenomenologie, a předkládá nereduktivní naturalistickou koncepci mysli a jednání. Etika péče je normativní morální teorií vybudovanou na základech feministické filosofie a feministické relační teorie, která originálním způsobem rozvíjí tradici filosofie mravního citu. Cílem tohoto článku je ukázat, že oba tyto zdánlivě nesouvisející myšlenkové přístupy uvedly v posledních dvou dekádách na scénu velmi podobnou kritiku tradičních individualistických a racionalistických pojetí autonomie, poznání a jednání, a že z obou vzešly pozoruhodné alternativy v podobě relačně pojatých koncepcí, které kladou důraz na intersubjektivní, vtělenou a situovanou povahu poznání a jednání. První část našeho článku podává nástin enaktivismu jakožto výzkumného programu a diskutuje jeho možné aplikace na poli etiky. Druhá část pak odhaluje překvapivé paralely a souvislosti mezi enaktivním přístupem a etikou péče.

Kľúčové slová

Agency, Autism, Autonomy, Care, Enactivism, Ethics, Exclusion, Institutions, Transformation

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).