Detail príspevku/publikácie

E. Višňovský’s Book 'Richard Rorty and the Mirror of Philosophy'

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 8, s. 708-715.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,108
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 23.01.2021 - 12:03
Počet stiahnutí PDF: 329

Abstrakt

Zámerom eseje je vyzdvihnúť v priekopníckej slovenskej monografii o diele amerického filozofa-rebela Richarda Rortyho myšlienky a postrehy, ktoré by sa mohli ukázať ako plodné pri určovaní novej úlohy pre filozofiu a filozofickú profesiu dnes. V tejto súvislosti sa autorka dotýka Rortyho kampane proti postkantovskej filozofii, ktorá sa sústreďuje na epistemológiu, ako aj proti arogantnému chápaniu filozofickej disciplíny ako „kráľovnej vied.“ Implicitným posolstvom textu je naliehavá požiadavka „pragmatizácie“ filozofie a snaha o polycentrickú „postfilozofickú kultúru.“

Kľúčové slová

Metaphilosophy, Philosophy of philosophy, Post-positivistic pragmatism, Postmodern philosophy, Pragmatic turn, R. Rorty

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).