Detail príspevku/publikácie

Drift dekonštrukcie

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 3, s. 215-228.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,772
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 23.05.2020 - 09:03
Počet stiahnutí PDF: 363

Abstrakt

Článok sa zameriava na metodologický problém interpretácie v diele Jacqua Derridu. Vedený snahou vybudovať novú „taktiku" proti násiliu západnej metafyziky, určujúcej plnú prítomnosť alebo úplnú neprítomnosť významov v texte, Jacques Derrida otvára text nestálosti jazykových významov. Z hradiska dekonštrukcie text obsahuje všetky významy. Nič už nie je mimo textu, všetko je v texte, ktorý sa prostredníctvom svojich suplementov predlžuje k iným textom: je tvárny, teleskopický a porézny. Všetky jeho významy sú obsiahnuté v kontexte, ktorý je bez hraníc; intertextuálny význam v ňom driftuje. Keď však Derrida odmieta metafyzické istoty prítomnosti významu, prečo potom kritizuje určitúinterpretáciu textu ako „mylnú"? Čo vlastne robí s textom sám Derrida, keď ho číta „kriticky" a „precízne"? S cieľom zodpovedať tieto otázky článok poukazuje na rozdiely medzi interpretáciou a disemináciou z hľadiska ich problematického vzťahu k významu textu. Na základe porovnania Derridovho a Ecovho pragmatického spôsobu čítania sa článok zameriava na ich vzájomnú opozíciu a preveruje pojmové limity špecifického driftu významu v dekonštrucii.

Kľúčové slová

Deconstruction, Interpretation, Intertextuality, Jacques Derrida, Meaning, Text, Umberto Eco

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).