Detail príspevku/publikácie

Diogenov postoj k ľudskej sexualite: hedonizmus, alebo asketizmus?

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 2, s. 119-130.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,677
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 15.08.2020 - 08:59
Počet stiahnutí PDF: 631

Abstrakt

Postoj filozofa Diogena k telesnej rozkoši je oddávna predmetom lacnej škandalizácie kynizmu zo strany laikov, ako aj zdrojom interpretačnej diverzity v kruhoch bádateľských autorít. V predkladanom článku predostierame vejár interpretačných možností, ktoré ponúkajú doxograficky zachytené postoje kynika Diogena v oblasti ľudskej sexuality. Autor typizuje a porovnáva dva druhy asketizmu – radikálny a eudaimonistický či hedonistický – ktoré tiež charakterizuje ako „orientálny“ a „grécky“ typ. Argumentuje v prospech tvrdenia, že Diogenov postoj v predmetnej oblasti možno klasifikovať ako umiernený, hedonistický asketizmus, ktorý je zároveň príznačný pre grécku kultúrnu oblasť. Autor príspevku sa na prípade Diogenom špecificky chápanej spravodlivosti, ako aj na príklade jeho praxe verejnej masturbácie snaží dokázať, že obidva vybrané postoje sú explanačne plne kompatibilné s historicky pravdepodobným postojom hedonistického asketizmu tohto filozofa.

Kľúčové slová

Antihedonism, Asceticism, Cynicism, Diogenes, Hedonism, Justice, Masturbation, Pleasure

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).