Detail príspevku/publikácie

Diogenés a Platón

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 2, s. 128-139.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,367
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 15.01.2020 - 17:06
Počet stiahnutí PDF: 568

Abstrakt

Štúdia prehodnocuje tradičný pohľad na vzťah medzi Diogenom zo Sinópé a Platónom. Prvá časť analyzuje jednu konkrétnu anekdotu o tom, ako Platón označil Diogena za „šalejúceho Sókrata“. Tento výklad slúži ako východisko detailnejšieho skúmania celej anekdotickej tradície o Platónových stretnutiach s Diogenom. Ďalšia časť je zameraná na platónske témy strážcov v jeho Ústave a šialenstva vo Faidrovi. V poslednej časti štúdie sa argumentuje v prospech toho, že vzhľadom na podobnosti medzi Diogenovými náboženskými presvedčeniami a názormi Sókratových oddaných prívržencov, ako aj Sókrata samotného by sme mohli vnímať Platónovo označenie Diogena za šalejúceho Sókrata skôr pozitívne ako negatívne.

Kľúčové slová

Anecdotes, Diogenes, Dog-guardian, Mania, Plato, Republic

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).