Detail príspevku/publikácie

Démokritos o podstatě duše a její smrti

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 2, s. 107-118.
Jazyk: Czech
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,807
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 15.01.2021 - 07:53
Počet stiahnutí PDF: 428

Abstrakt

Tato studie se zabývá Démokritovými názory na podstatu duše a konec jejího života. Démokritův zkoumání duše a různých aspektů jejího fungování bylo silně závislé na jeho atomistické metafyzické doktríně. Podle Démokrita je duše tělesná, je tedy složena s atomů specifické podoby. Atomové struktury (které tvoří všechny věci) postupem času podléhají zániku a ne jinak je tomu v případě lidské duše. Duše zaniká po smrti těla, na které je nutně vázána, neboť udržuje její koherenci. Spolu se Sókratem nás Démokritos nabádá k tomu nebát se smrti, neboť nemá vliv na prožití šťastného a spokojeného života. Démokritos nicméně považuje za zásadní odhalení naprosté smrtelnosti duši poté, co tělo zaniká. Uvědomění si tohoto faktu nám podle Démokrita může umožnit pocítit větší kontrolu nad svým životem, než by tomu bylo v případě přijetí jiných metafyzických a psychologických teorií.

Kľúčové slová

Ancient philosophy, Atomism, Democritus, Soul

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).