Detail príspevku/publikácie

Definície a definovanie v Newtonových Princípoch. Pokus o metodologickú analýzu

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 4, s. 245-258.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,285
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 23.05.2020 - 14:51
Počet stiahnutí PDF: 364

Abstrakt

Štúdia skúma Newtonove definície v jeho Princípoch z pohľadu sémantiky a epistemológie. Najprv uvádza tieto definície a aplikuje na tieto dva sémanticko-metodologické pohľady na povahu definícií. Výsledkom tejto aplikácie je záver, že Transparentné Intenzionálna Logika nedokáže zachytiť skutočnosť, že veličina (veličiny) v definiense je (sú) odlišná od veličiny danej v definiende. Ďalším výsledkom je zistenie, že Newtonove definície, bez ohľadu na ich apriórnu povahu, vedú k rastu poznania o svete. Tento záver je zdôvodnený výpočtom hmotnosti planét a úvahami o možnosti kozmických letov ako sú dané v Princípoch.

Kľúčové slová

Growth of knowledge, Intensions, Newton’s definitions, Objects, Synthetic a priori, Transparent Intensional Logic

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).