Detail príspevku/publikácie

Deduktívne a abduktívne retrodikcie a predikcie

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 8, s. 616-631.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,165
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 06.08.2020 - 10:56
Počet stiahnutí PDF: 262

Abstrakt

Rozlíšením formálnych pozícií podmienka-podmiené (If-vektor), obsahových obsadzovateľov týchto pozícií (vektor relevantnosti) a smerovania gramatického času (vektor času) sme vymedzili dva typy usudzovania na základe vzťahu príčina-účinok: deduktívnu predikciu a retrodikciu (kladný smer času) a abduktívnu predikciu a retrodikciu (záporný smer času). Hoci sú tieto predikcie a retrodikcie formulované ako podmienkové vety, v skutočnosti sú elidovanými vyjadreniami úsudkov. Produktor (hovorca) deduktívnych predikcií a retrodikcií vyčleňuje z komplexného súbor podmienok, ktoré spôsobujú účinok, jednu hlavnú podmienku ako príčinu, ktorú explicitne uvedie v antecedente s ambíciou, že účinok uvedený v konzekvente deduktívne vyplýva. To je však zabezpečené až platnosťou princípu ceteris paribus (nič iné sa nezmení) a zamlčaného súboru pravdivých tvrdení, z ktorých väčšinu však produktor nemusí poznať.

Kľúčové slová

Abduction Prediction, Ceteris paribus, Deduction, Necessary condition, Retrodiction, Sufficient condition

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).