Detail príspevku/publikácie

De l’individualisme à l’individuation : appartenance familiale et ouverture à l’universel

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,561
Počet prístupov dnes: 2
Naposledy zobrazené: 29.05.2020 - 09:27

Abstrakt

Vzťahom medzi jednotlivcom a rodinou filozofia pozornosť nevenovala. Tie boli živou témou literatúry. Pozornosť filozofov vlastne priťahovali skôr spoločnosť a štát, a nie rodina, skôr individualizmus než proces individuácie. Najprv rehabilitoval problém jedinca Nietzsche, ktorý nanovo formuloval jeho postavenie. Nový význam nadobudla táto téma v psychológii C. G. Junga. Kým kríza spojená s obdobím adolescencie je znakom emancipácie jedinca od rodiny, kríza identity, sprevádzajúca proces individuácie, zasahuje hlboko do vzťahu medzi jedincom a kolektivitou. Narastá autonómnosť, ale aj solidarita, pokiaľ ide všeobecne uznávané hodnoty.

Kľúčové slová

Family, Identity, Individual, Individualism, Individuation, Kinship, Transmission