Detail príspevku/publikácie

Dar tela v bráhmanskej etike a jeho súčasné podoby

Filozofia, 2014, roč. 69, č. 6, s. 536-542.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,523
Počet prístupov dnes: 2
Naposledy zobrazené: 15.01.2021 - 17:45
Počet stiahnutí PDF: 434

Abstrakt

Keď v r. 1994 indickí poslanci prijal zákon zakazujúci obchodovanie s ľudskými orgánmi (THOA), doktori a donorské organizácie boli nútení spoľahnúť sa na altruistické cítenie darcov. Lekárske autority a politici obhajovali nový systém darcovstva odvolávajúc sa na filozofiu nezištného daru, najmä daru tela (deha-dāna) vo Védach, reinterpretujúc tisíce rokov staré príbehy štedrosti a nesebeckého obdarúvania tak, aby spĺňali požiadavky medicínskej praxe. Nová legislatíva však priniesla aj nové problémy: Viaceré lekárske autority vyslovujú názor, že systém neplateného darcovstva nie je cestou pre Indiu a volajú po transparentnom pluralitnom systéme darcovstva. V nasledujúcom texte sa pokúsim ukázať, nakoľko pevný a životaschopný je symbolický most, ktorým sa indické autority pokúšajú spojiť súčasnú donorskú a biomedicínsku prax s filozofiou daru vo Védach a premyslieť niekoľko argumentov, ktoré sú pre súčasnú donorskú prax zásadné.

Kľúčové slová

Dharma, Gift (dāna), Gift of body, Organ donation, Pure gift

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).