Detail príspevku/publikácie

Consensual Foundations of the Policy of Protecting the Genetic Information

Filozofia, 2018, roč. 73, č. 1, s. 24-35.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,100
Počet prístupov dnes: 2
Naposledy zobrazené: 23.10.2020 - 16:34
Počet stiahnutí PDF: 361

Abstrakt

V článku sa analyzuje stratégia ochrany genetickej informácie. Táto stratégia, ktorá sa usiluje vyvážiť praktickú oblasť genetiky ochranou ľudských práv, je príkladom konania, ktoré sa riadi direktívami založenými na normatívnych presvedčeniach, zodpovedajúcich idei komunikatívnej racionality. Na podporu svojej hypotézy autor zavádza pojem genetickej diskriminácie a uvádza prehľad empirických výskumov v tejto oblasti. Zoznamuje nás aj s príkladmi stratégie ochrany genetickej informácie vychádzajúcimi z komunikatívnej teórie konania.

Kľúčové slová

Communicative rationality, Critical theory, Genetic discrimination, Human rights, Policy of protecting genetic information

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).