Detail príspevku/publikácie

Čo je výchova? Niekoľko poznámok k filozofii výchovy

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 4, s. 371-377.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,333
Počet prístupov dnes: 3
Naposledy zobrazené: 07.08.2020 - 17:23
Počet stiahnutí PDF: 843

Abstrakt

Príspevok v krátkosti objasňuje podstatu a zmysel výchovy, jej miesto v živote človeka a jej predpoklady. Napriek zdanlivej samozrejmosti jej uskutočňovania je nevyhnutné porozumieť podstate a ontologickému zakotveniu fenoménu výchovy. Príspevok sa preto pokúsi aspoň čiastočne odpovedať na základnú otázku: Čo je výchova?

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).