Detail príspevku/publikácie

Čo, ak vôbec niečo, je Druhý?

Filozofia, 2012, roč. 67, č. 8, s. 659-669.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,711
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 15.09.2020 - 15:53
Počet stiahnutí PDF: 306

Abstrakt

Príspevok štýlom seminárov rozvíja pojem Druhého tak, ako ho problematizuje Lacan svojimi nečakanými a prekvapujúcimi heslami protirečiacimi bežnej mienke a zdravému rozumu. Rečou Druhého je nevedomie, a tak Druhé neexistuje ako vec, ale vždy len paradoxne a problematicky. V pojme Druhého sa stretávajú dve sémantické osi: os bežného sebavnímania a os Druhého vo vzťahu k Jednému, kde však počítanie nie je možné. Máme tu akési „dvoje“, ktoré nie je dodatkom k Jednému, ale je dualitou, Druhým; je inej povahy ako Jedno. Otázka Druhého sa úzko viaže na otázku pohlavia. K tomu pristupuje tretia sémantická os, podľa ktorej Druhý je druhý človek, spolu-človek, alter ego vedľa mňa. Zároveň predstavuje hrozbu zásadnej cudzoty, Druhého ako takého. Nevedomie je vždy skúsenosťou Druhého, ktorého sme si záhadne vytvorili sami. Prináša tajné posolstvo, ktoré nie je jednoduché rozlúštiť, pretože hovorí nami, v medzerách bežného prehovoru a konania; tu nemôžeme nikdy uspieť. Ako čistý rez rozdielu nevedomie zakladá symbolický poriadok, ktorý cez symbolického Druhého umožňuje náš vstup do kultúry.

Kľúčové slová

A clear-cut difference, Culture, Failure, Jacques Lacan, The One, The Other, The Second, Unconsciousness

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).