Detail príspevku/publikácie

Člověk jako živočich rozumový a vtělený duch. Tomáš Akvinský a současná tomistická perspektiva

Filozofia, 2011, roč. 66, č. 1, s. 49-58.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,815
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 28.01.2021 - 03:57
Počet stiahnutí PDF: 663

Abstrakt

Článek se zabývá otázkou, zda má být člověk chápán spíše jako živočich rozumový nebo jako vtělený duch. První přístup pochází od Aristotela. Směřuje od spodu nahoru. Podle tohoto přístupu je člověk nejvyšší živočich, tzn. stojí na špici po- myslné pyramidy materiálních jsoucen. Druhý přístup ukazuje člověka jako nejnižší stupeň duchovního světa. Člověk je podle této koncepce nejnižší duchovní bytostí, která je „ponořena“ do hmoty. Článek představuje a diskutuje myšlenky tomistických autorů W. N. Clarka a J. Etzwillera.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).