Detail príspevku/publikácie

Canguilhem uprostred kyborgov

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 1, s. 23-37.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,843
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 26.11.2020 - 09:58
Počet stiahnutí PDF: 588

Abstrakt

Prednáška Georgesa Canguilhema z roku 1947 s názvom Stroj a organizmus je bohatým zdrojom premýšľania o vzťahoch medzi živými organizmami a strojmi. Canguilhem považuje všetky nástroje a stroje za predĺženia telesného aspektu samotného života (pre ktorý stroje nie sú nikdy niečo dobré alebo zlé, práve tak ako nijaký živý organizmus nie je osebe ani dobrý, ani zlý). Tieto Canguilhemove nahliadnutia sú doplnené úvahami o kyborgoch. V texte ide nielen o pôvodnú ideu kyborgov, ako ju rozpracovali Manfred Clynes a Nathan S. Kline v roku 1960, ale aj o jej premeny v science-fiction a u Donny Harawayovej a Andrewa Pickeringa. Canguilhem je hlboko anti-karteziánskym mysliteľom najmä vďaka svojmu videniu života, ktoré prelamuje staré bariéry medzi prirodzeným a umelým, mysľou a telom či vyrobeným a stvoreným.

Kľúčové slová

Andrew Pickering, Cyborg, Donna Haraway, Georges Canguilhem, Manfred Clynes, René Descartes

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).