Obsah mimoriadneho čísla

Filozofia 68 (2013),
Mimoriadne číslo 1: Interiorita, exteriorita, responzivita

Karul, R. - Tomašovičová, J. - Vydrová, J. Na úvod: Interiorita, exteriorita, responzivita   [PDF] 1
I. Fenomenologické interpretácie
Waldenfels, B. Zrod étosu z pátosu. Cesty responzívnej fenomenológie [Abstrakt] [PDF] 4-15
Bierhanzl, J. Stopa upřímnosti slov. Pokus o přiblížení rozdílu mezi tím, co říkám a říkáním samým u pozdního Levinase [Abstrakt] [PDF] 16-24
Starzyňski, W. Fenomenologické určenie interiority vo fenomenologickom karteziánstve [Abstrakt] [PDF] 25-35
Vydrová, J. Ja a Ne-Ja: archeologický prístup k štruktúre jadra v Husserlových textoch o časovej konštitúcii [Abstrakt] [PDF] 36-44
Rokoee, R. Živý svet podľa spisu Hajj ibn Jaqzán a životný svet [Abstrakt] [PDF] 45-59
Calin, R. Predstieranie, intencionalita a subjektivita podľa Bachelarda [Abstrakt] [PDF] 60-70
Vydra, A. Intimita v Bachelardovom Fragmente z denníka človeka [Abstrakt] [PDF] 71-80
II. Topológia prírodných a kultúrnych väzieb
Prévost, B. Interiorita, exteriorita, výraz podľa Adolfa Portmanna [Abstrakt] [PDF] 82-90
Karul, R. Zvieracia a ľudská duša, čítanie Plotina [Abstrakt] [PDF] 91-99
Urban, P. Vidět mysl v druhém těle [Abstrakt] [PDF] 100-111
Pauer, J. Filozofia, bývanie a spoločný svet [Abstrakt] [PDF] 112-121
Nitsche, M. Vliv koncepce prostoru na artikulaci transcendence: posun v Heideggerově výkladu posvátného prostoru od původně prázdně otevřeného k topologickému prostoru [Abstrakt] [PDF] 122-132
Koubová, A. Topologie vnějšku a vnitřku v autorském herectví [Abstrakt] [PDF] 133-143
Bartha-Kovács, K. Pojem intímneho v maliarstve 17. storočia: Poussinove autoportréty a Vermeerove žánrové výjavy [Abstrakt] [PDF] 144-156
III. Podoby sociálneho priestoru
Janssen, P. Filozofické aspekty niektorých dnešných teórií sociálneho sveta ako spoločenského systému [Abstrakt] [PDF] 158-169
Novosád, F. Subjektivita a formy koordinácie [Abstrakt] [PDF] 170-174
Hauser, M. Adornův katalog exteriority [Abstrakt] [PDF] 175-186
Tomašovičová, J. Predpoklady sociálnosti v Heideggerovom Bytí a čase [Abstrakt] [PDF] 187-196
Zvarík, M. Relativizmus a svet z pohľadu fenomenológie politického sveta [Abstrakt] [PDF] 197-205