Obsah čísla

State
Korený, P. O tolerancii a intolerancii [Abstrakt] [PDF] 301-314
Čáp, J. Vedomie smrteľnosti: Iné v nás? [Abstrakt] [PDF] 315-324
Dubnička, J. Teória kvantovej gravitácie a teória relativity [Abstrakt] [PDF] 325-335
Lee, H. - Yun, S.W. Antoine Berman’s Philosophical Reflections on Language and Translation: The Possibility of Translating without Platonism [Abstrakt] [PDF] 336-346
Moghaddam, A.R.H. Stewart Cohen and the Contextualist Theory of Justification [Abstrakt] [PDF] 347-352
Panayides, C. The Socratic Quest for Definitions and the Emergence of the Theory of Forms. A Discussion Note [Abstrakt] [PDF] 353-366
Diskusie - polemiky
Volek, P. Predmety ako substancie   [PDF] 367-373
Schmidt, M. Je analýza jazyka metafyzikou?   [PDF] 374-377
Hrkút, J. Mýtus negatívnej metódy a kritika nefalzifikovateľnej teórie   [PDF] 378-385
Recenzie
Galovičová, L. Fraassen, B. C. van: Scientific Representation: Paradoxes of Perspective   [PDF] 386-390
Dvoranová, E. Henrich, D.: Základní struktura filosofie moderní doby   [PDF] 391-394
Gerbery, T. Capra, F.: Skryté súvislosti   [PDF] 395-397
Tokárová, M. Petr Jemelka - Slavomír Lesňák - Andrej Rozemberg: Environmentalizmus a slovenská filozofia   [PDF] 398-400
Z vedeckého života
Šajda, P. Metamorfózy konceptov voľby a slobody v tradícii kontinentálnej a analytickej filozofie. Správa z medzinárodného vedeckého workshopu   [PDF] 401-402
Medzinárodná konferencia Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore – tradície a súčasnosť v Košiciach   [PDF] 403