Obsah čísla

State
Nagl-Docekal, H. Feministická filozofia: Ako môže filozofia prispieť k etablovaniu rodovo spravodlivých podmienok [Abstrakt] [PDF] 469-479
Výročia
Escoubas, É. Esej o antropológii vizuality. M. Merleau-Ponty a H. Jonas [Abstrakt] [PDF] 480-487
Krištofová, L. „Druhé pohlavie“ a príspevok Simone de Beauvoir do diskusie o telesnosti a sexualite [Abstrakt] [PDF] 488-498
Mendelová, L. „Druhé medzi Druhými“ ako stála výzva interkultúrnemu dialógu. Inšpirácia dielom Simone de Beauvoir v kontexte feministických epistemológií [Abstrakt] [PDF] 499-508
Smreková, D. Morálka v znamení ambiguity [Abstrakt] [PDF] 509-519
Úvahy - eseje
Pechar, J. Lévinasův vztah k fenomenologii   [PDF] 520-528
Rozhovory
Problémy a perspektívy feministického výskumu. Rozhovor s Hertou Nagl-Docekal   [PDF] 529-534
Druhé a/verzus iné. Fiktívny rozhovor medzi Simone de Beauvoir a Luce Irigaray   [PDF] 535-543
Recenzie
Sisáková, O. Farkašová, E., Na ceste k „vlastnej izbe“. Postavy /podoby/ problémy feministickej filozofie   [PDF] 544-546
Šuch, J. Ankersmit, F., Sublime Historical Experience   [PDF] 547-549
Z vedeckého života
Správa z vedeckého workshopu Život ako prelínanie subjektivity a intersubjektivity   [PDF] 550-551
MacIntyrovská konferencia   [PDF] 551-553
Návšteva prof. Głombika na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach   [PDF] 553-554
Pozvánka na konferenciu Historické a súčasné podoby myslenia a komunikácie     555
___
Novosád, F. Za Andrejom Kopčokom: Filozof proti nepriazni doby   [PDF] 557-559