Obsah čísla

State
Šišmišová, P. Sto rokov španielskej filozofie (od moderny k postmoderne) [Abstrakt] [PDF] 70-84
Pardińas Béjar, L. Esej v španielskej myšlienkovej tradícii (krátky náčrt)   [PDF] 85-87
Abellán, J.L. Exil, literatúra, filozofia (španielsky exil 1939)   [PDF] 88-93
Cerezo Galán, P. Svetlina sveta: od logu k mýtu. V závere desať téz. (Chodníčkami Martina Heideggera)   [PDF] 94-109
Chamizo Domínguez, P.J. Ortega a jazyk   [PDF] 110-117
Heredia Soriano, A. Problémy konštituovania filozofického hispanizmu   [PDF] 118-123
Rielo, F. Osoba nie je bytím pre seba ani bytím pre svet   [PDF] 124-129
Subirats, E. Španielske kvarteto   [PDF] 130-138
Trías, E. Prvá meditácia   [PDF] 139-150
Spomienka
Kouřím, Z. Alain Guy (11.VIII.1918 - 7.IX.1998). In memoriam   [PDF] 151-169
Z vedeckého života
Trías, E. - Šišmišová, P. Španielska filozofia na internete   [PDF] 170-178
Kouřím, Z. Nad jedním číslem časopisu   [PDF] 179-182
Lenghardtová, J. Centrum iberských a latinskoamerických štúdií (nové akademické pracovisko Ekonomickej univerzity v Bratislave)   [PDF] 183-184
Lenghardtová, J. - Šišmišová, P. Sté výročie Generácie 1898 v Čechách a na Slovensku   [PDF] 185-186
Recenzie
Kouřím, Z. Monografia o Unamunovi (P. Cerezo Galán)   [PDF] 187-190
Kouřím, Z. Otázky výchovy (F. Savater)   [PDF] 190-191
Maliti, R. Metafora pod lupou filozofa (P. J. Chamizo Domínguez)   [PDF] 191-194
Petrovská, M. Podnetné štúdie o portugalskom myslení (E. Abranches de Soveral)   [PDF] 194-196
Šišmišová, P. J. Ortega y Gasset "zvnútra" (F. J. Martín)   [PDF] 196-201
Šišmišová, P. O európskej identite trochu inak (J. Lomba Fuentes)   [PDF] 202-207
___
Slovenské filozofické združenie   [PDF] 208