Aktuálny ročník

 

Ročník 74 (2019)

State
Suvák, V. Aischinés zo Sféttu: sokratovec alebo podvodník, autor alebo plagiátor [Abstrakt] [PDF] 1-12
Zelinová, Z. - Kalaš, A. Alkibiadov pedagogický Eros? [Abstrakt] [PDF] 13-27
Cepko, J. Od konfliktu k zdatnosti. Aischinés a sokratovská výchova [Abstrakt] [PDF] 28-39
Škvrnda, F. Sokrates a Télauges – Aischinova sokratika medzi pl a kynizmom [Abstrakt] [PDF] 40-51
Bureš, O. Budoucnost lidstva za soumraku éry národních států: Předpoklady a vyhlídky kosmopolitní konstelace [Abstrakt] [PDF] 81-94
Greif, A. Drug Laws, Ethics, and History [Abstrakt] [PDF] 95-110
Griffith, J. Thinking Descartes in Conjunction, with Merleau-Ponty: the Human Body, the Future, and Historicity [Abstrakt] [PDF] 111-125
Hanzel, I. Neukončený projekt transparentnej intenzionálnej logiky [Abstrakt] [PDF] 126-138
de Bravo Delorme, C. Socrates’ Dialectic Therapy According to Plato’s Aporetic Dialogues [Abstrakt] [PDF] 169-180
Pavlovkin, K. K otázke rozlíšenia intelektuálnych a mravných cností u Aristotela a Tomáša Akvinského a ich významu pre súčasnosť [Abstrakt] [PDF] 181-193
Machura, P. Practices, Virtues and Embedded Moral Cognition [Abstrakt] [PDF] 194-208
Sepczyńska, D. Post-Truth from the Perspective of Hannah Arendtʼs Political Theory [Abstrakt] [PDF] 209-222
Švihura, L. Musíš sa stať umeleckým dielom [Abstrakt] [PDF] 223-237
Recenzné štúdie
Flachbartová, L. Sokrates, Aischinés a sokratovský dialóg [Abstrakt] [PDF] 52-63
Pramene
Kalaš, A. - Cepko, J. - Suvák, V. Vybrané zlomky Aischina zo Sféttu (Preklad zo starogréčtiny: A. Kalaš; Komentár: J. Cepko, V. Suvák)   [PDF] 64-73
Recenzie
Škvrnda, F. Wollner, U.: Prolegomena k Platónovmu dialógu Gorgias   [PDF] 74-77
Sluková, T. Fišerová, M.: Dekonstrukce podpisu. Jacques Derrida a opakování neopakovatelného   [PDF] 78-80
Gálik, S. MARCELLI, Miroslav: Myslenie v sieti   [PDF] 163-168
Tomašovičová, J. Milan Zigo: Príbehy veľkých myšlienok a tých, čo ich tvorili   [PDF] 252-254
Fraňo, P. Matúš Porubjak: Praktická protofilozofia Tyrtaia a Theognida   [PDF] 255-257
Diskusie - polemiky
Mikušiak, M. O klasifikácii definícií [Abstrakt] [PDF] 139-153
Úvahy - eseje
Karul, R. Lissarrague a Schnapp, Bažant a Frontisi-Ducroux o posune medzi zobrazovaním a videním u starých Grékov [Abstrakt] [PDF] 154-162
Muránsky, M. K dvojznačnosti pojmu zodpovednosť [Abstrakt] [PDF] 238-251