Detail príspevku/publikácie

Bol Antisthenés pýthagorovec?

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 2, s. 96-106.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,379
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 26.01.2020 - 23:15
Počet stiahnutí PDF: 544

Abstrakt

Predkladaný príspevok ponúka novú interpretáciu vzťahu medzi kynickou filozofiou a pýthagoreizmom. Pokúša sa o objasnenie antisthenovskej filozofie ako špecifickej formy sókratovských a pýthagorovských ideí a koncepcií. V prvej časti sa zaoberá postavou Diodóra z Aspendu a jeho kynickými charakteristikami. V druhej časti sleduje niektoré zo základných aspektov kynickej filozofie, ktoré siahajú k mýtickej postave Hérakla a jeho recepcii v pýthagoreizme. Skúmanie sa končí záverom, že neexistuje žiadne protirečenie medzi kynickou filozofiou a pýthagorovským spôsobom života.

Kľúčové slová

Antisthenes, Cynism, Diodorus of Aspendus, Heracles, Pythagoreanism, Sophism

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).