Detail príspevku/publikácie

Boethius z Dácie, jeho projekt blaženého života v diele O najvyššom dobre a odsúdenia z roku 1277

Filozofia, 2011, roč. 66, č. 1, s. 1-10.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,618
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 10.07.2020 - 11:00
Počet stiahnutí PDF: 732

Abstrakt

Krátky spis Boethia z Dácie O najvyššom dobre reprezentuje jednu veľmi zaujímavú a dôležitú verziu etického aristotelizmu, ktorý je v tomto diele obohatený o novo- platónsko-augustiniánske prvky. Dôraz na autonómiu a výlučnosť „filozofickej cesty“ k dosiahnutiu blaženosti, ktorá spočíva v komplementarite teórie a praxe, na- razila na odpor zo strany teológov-poradcov biskupa Tempiera. Dôsledkom bolo vydanie ediktu v roku 1277, v ktorom sa odsudzovali aj názory, ktoré možno nájsť v diele O najvyššom dobre. Analýza diela však ukazuje, že dôraz na „filozofickú cestu“ k blaženosti neoporuje kresťanskej ceste k nej. „Filozofická profesia“ však Boethiovi z Dácie neumožnila na rozdiel od Tomáša Akvinského či Bonaventúru integrovať filozofiu do teológie, čím však netvrdil, že si protirečia, pretože ich treba chápať ako dve perspektívy, v ktorých sa síce hovorí o tom istom, no nie v tom istom aspekte a preto medzi nimi niet sporu.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).