Detail príspevku/publikácie

Blízko človeka

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 1, s. 59-65.
Jazyk: Czech
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,626
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 01.12.2020 - 03:57
Počet stiahnutí PDF: 297

Abstrakt

V závěru přednášky Das Ding Heidegger shrnuje radikální nárok na myšlení jednotlivých jsoucen, když říká: každá věc věcní po svém. V tradici metafyzického myšlení, které usiluje o vysvětlení bytí jako všeobecného základu jsoucnosti, jde o krajní pozici, nicméně i v kontextu Heideggerova myšlení uvedená zmínka může překvapit vzhledem k tomu, že jeho hlavní zájem tvoří právě rozmanité promýšlení bytí, resp. v tomto období světa, tedy určité celkovosti, obecnosti nebo rámce všeho jsoucího. Možnost myslet rámující svět a současně uchovat jedinečnost toho, co pro každou věc znamená, že je, by byla dostatečně zajímavá již sama o sobě. O to více pak vyvstává jako zásadní ve chvíli, kdy jsou mezi věcmi jmenována také zvířata (volavka, srna, kůň, býk), čili jiní živí tvorové, kteří svět obývají významným způsobem jinak (po svém), nebo snad žijí v jiném světě. Povaha světa je v té chvíli komplikována hned dvakrát: svět musí respektovat a unést jedinečnost bytí každé věci a jako lidský svět, svět popisovaný z lidské (fenomenologické) perspektivy, musí unést dokonce i naléhavost jiného (ne-lidského) světa zvířete. Povahu světa Heidegger v citované přednášce promýšlí pomocí pojmu blízkosti. Předkládaný článek se pokouší řešení obou zmíněných komplikací v myšlení světa objasnit jeho využitím a soustředí se na možnost myslet skrze blízkost alteritu zvířete a jeho světa.

Kľúčové slová

Animal, Concealment, Corporeality, Heidegger, Nearness, Thing, Time, World

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).