Detail príspevku/publikácie

Biosocialita: Sociálne dôsledky biovedeckého poznania

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 5, s. 356-366.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,816
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 24.09.2020 - 15:04
Počet stiahnutí PDF: 350

Abstrakt

Najnovší výskum v oblasti modernej genetiky a jeho praktické aplikácie spôsobujú, že sa mení charakter súčasnej spoločnosti, jej sociálne i politické mechanizmy. Autorka sa v príspevku zameriava na Rabinowov koncept biosociality ako novej formy zospoločenšťovania a tvorby identity. Rabinow si všíma, že v dôsledku nového poznania sa rozkolísali nielen doteraz platné etické rámce, ale aj sociálne mechanizmy. Vzniká priestor pre novú biosocialitu, ktorú koncipoval ako kontrapunkt proti známej sociobiológii. Diskusiu o koncepte biosociality rozvíja autorka v dvoch rovinách. Na jednej strane ide o samotné zhodnotenie konceptu, o odkrytie jeho pozitívneho analytického potenciálu, ako aj o vymedzenie aspektov, ktoré koncept nereflektuje. Na druhej strane ide o širšiu líniu diskusie o tom, či kontinuita niektorých súčasných mocensko-politických praktík s minulými eugenickými stratégiami nie je napokon v rozpore s avizovanou novou podobou biosociality.

Kľúčové slová

Biosociality, Eugenics, Human Genome Project, Identity, Microphysics of power, P. Rabinow, Social sciences

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).