Detail príspevku/publikácie

Becoming what One Is as Becoming Noble

Filozofia, 2014, roč. 69, č. 6, s. 493-502.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,955
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 15.01.2021 - 03:34
Počet stiahnutí PDF: 361

Abstrakt

Nietzscheho známy výrok „Staň sa, tým, kým si“ je jedným z najťažšie pochopiteľných aspektov jeho filozofie. Aj keď Nehamasov (2001) vplyvný výklad tohto výroku vysvetľuje, ako možno chápať v ňom obsiahnutý zdanlivý protiklad medzi bytím a stávaním sa, dokáže to len za cenu oddelenia tohto výroku od širšieho kontextu Nietzscheho myslenia. Preto tento výrok vyložím s dôrazom na Nietzscheho spis Schopenhauer ako vychovávateľ a na v ňom obsiahnutú vetu: „Tvoja skutočná prirodzenosť neleží skrytá hlboko v tebe, ale nesmierne vysoko nad tebou.“ Chcem ukázať, že pochopením Nietzscheho konceptu ľudskej prirodzenosti v tejto vete uvidíme, ako je jeho výrok „Staň sa, tým, kým si“ neoddeliteľne prepojený s jeho konceptmi vzdelania a vznešenosti a s jeho projektom transformácie jednotlivca, a tak s jadrom jeho myslenia.

Kľúčové slová

Culture, Education, F. Nietzsche, Nobility, “Become what you are”

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).