Detail príspevku/publikácie

Avicebronov Prameň života a Albert Veľký

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 2, s. 161-169.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,553
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 07.07.2020 - 22:07
Počet stiahnutí PDF: 557

Abstrakt

V 12. st. ovplyvnili formovanie stredovekej kresťanskej filozofie preklady diel starovekých filozofov z arabčiny do latinčiny. Jedným z takýchto diel bola Liber de causis. Vo svojom komentári k nej Albert Veľký analyzuje a interpretuje Avicebronovou teóriou univerzálnej látky a univerzálnej formy. Autorka po štúdiu Albertovho komentára došla k viacerým záverom: 1. Albertov komentár nepresne reprodukuje obsah Avicebronovej teórie. 2. Albertove námietky voči Avicebronovej teórii nemožno stotožniť s jeho postojom k platonizmu vôbec. 3. Pri práci s  Albertovým komentárom nie je možné mechanicky uplatniť delenie filozofov na platonikov a aristotelikov, pretože sa jeho chápanie líši od súčasného.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).