Detail príspevku/publikácie

Auto-Mobilization and the Post-Metaphysical Myth of Progress

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 2, s. 145-155.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,356
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 01.04.2020 - 03:47
Počet stiahnutí PDF: 275

Abstrakt

Článok je venovaný idei pokroku, pre ktorý je príznačná neustála kinetika a ktorý je motivovaný úsilím o nesmrteľnosť, hoci osudom každého živého organizmu je narodiť sa, žiť a napokon umrieť. Dejiny sveta v poňatí Oswalda Spenglera a Petra Sloterdijka sú metafyzickou konštrukciou – sú výtvorom ľudí, ktorý v tomto výtvore žijú. V dôsledku globalizačných procesov sa dimenzie priestoru a času tak zúžili, že všetky vzťahy miznú. Je to bod, v ktorom všetky protiklady splývajú a bytie začína byť totožné s ničím. Je to však zároveň moment, keď je metafyzika zbavená svojho kúzla. Stratenú oblasť posvätného treba nahradiť postmetafyzickou auto-mobilizáciou, ktorá človeku umožňuje stať sa vlastne strojom, t. j. pôvodcom či (prvým) hýbateľom, ktorý ešte nikdy nebol v dejinách sveta taký imanentný ako teraz, v časopriestore postmetafyzickej éry.

Kľúčové slová

(Auto-)mobilization, Globalization, Immortality, Kinetic utopia, Progress, Sloterdijk, World-history

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).