Detail príspevku/publikácie

Augustín v konfrontácii s klasickou filozofiou v otázkach o ľudskej duši

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 1, s. 63-73.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,524
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 07.07.2020 - 14:16
Počet stiahnutí PDF: 571

Abstrakt

Článok sa zaoberá Augustínovou interpretáciou klasickej gréckej a rímskej filozofie v otázkach ľudskej duše. Skúmajú sa názory najvýznamnejšieho kresťanského platonika, ktoré konfrontoval s pohanským učením vo svojom najväčšom spise De civitate Dei. Osobitná pozornosť je venovaná analýze Augustínovej doktríny vzťahu tela a duše, smrti a zmŕtvychvstania vo vzťahu ku gréckej i rímskej filozofii. Autor si okrem iného všíma, ako mohla pohanská filozofia vplývať na utváranie antropologickej doktríny u najvplyvnejšieho ranokresťanského mysliteľa.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).