Detail príspevku/publikácie

Aristotelés – autor Platónových dialógov Štátnik a Sofista?

Filozofia, 2018, roč. 73, č. 2, s. 133-144.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,400
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 18.09.2020 - 18:14
Počet stiahnutí PDF: 380

Abstrakt

V druhej polovici 20. storočia prebehla na stránkach vedeckého časopisu Political Theory zanietená diskusia medzi Rogerom D. Mastersom a Antonom - Hermannom Chroustom o Aristotelových chýbajúcich dialógoch, resp. o autorstve dialógov Štátnik a Sofista, ktoré sa bežne pripisujú Platónovi. Masters predložil dve hypotézy, od ktorých sa odvíjala celá polemika: A) autorom štvrtej až šiestej knihy Aristotelovej Politiky je Theofrastos; B) Platónov Štátnik a Sofista sú diela mladého Aristotela. Cieľom tohto príspevku je konfrontácia Masterstových a Chroustových argumentov s tvrdeniami, ktoré nachádzame v Aristotelovej Politike a v Platónových dialógoch. Na základe textovej evidencie sa pokúsime stanoviť, ktorý z týchto dvoch autorov prezentuje v rámci uvedenej diskusie silnejšie argumenty.

Kľúčové slová

Aristotle, Aristotle’s missing dialogues, Plato, The Sophist, The Stateman

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).