Detail príspevku/publikácie

Archeologie jako symptomatologie: Michel Foucault a hlubiny řeči

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 1, s. 25-37.
Jazyk: Czech
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,434
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 26.10.2020 - 13:32
Počet stiahnutí PDF: 387

Abstrakt

Cílem předložené studie je podat analýzu Foucaltovy archeologie, tak jak je předložena v díle Slova a věci, z hlediska figury symptomatologie. Smyslem symptomatologie je analyzovat povrchové jevy jakožto specifické znaky/příznaky, které poukazují ke skrytým předpokladům tohoto jevení. Základními pojmy, se kterými se ve studii pracuje, jsou pojmy povrchu a hloubky, přičemž je však nutné dodat, že tyto pojmy nelze chápat pouze s ohledem na jejich prostorový význam. Motiv symptomatologie je přejat od Nietzscheho, přičemž četné studie se zabývali soumeznosti Nietzscheho myšlení a Foucaultova tzv. „pozdního období“, k němuž Foucault odkazuje v závěrečných pasážích Slov a věcí. Právě důležitost Nietzscheho pro „raného“ Foucaulta, jakkoliv je Nietzsche použit spíše jako literární figura, a propojení archeologie jako symptomatologie a sémiotiky, je předmětem této studie. Komplementárním cílem je také komparace metod archeologie a genealogie jednak s ohledem na problematiku povrchu a hloubky a druhak s ohledem na jejich „nietzscheánskou“ inspiraci ve Foucaultově díle, kdy je ukázáno, jak Foucault v různých obdobích svého filosofické vývoje klade důraz na různé aspekty Nietzscheho filosofie.

Kľúčové slová

Archaeology, Depth, Epistémé, Foucault Michel, Genealogy, Nietzsche Friedrich, Surface, Symptomatology

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).