Detail príspevku/publikácie

Aplikácia vybraných vedeckých metodológií na otázky náboženského poznania

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 3, s. 192-203.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,152
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 28.02.2020 - 08:29
Počet stiahnutí PDF: 469

Abstrakt

Článok sa zaoberá povahou náboženských presvedčení, najmä otázkou legitimity kognitívnych tvrdení v náboženstve. Domnievam sa, že veda nie je tak objektívna a náboženstvo tak subjektívne, ako tvrdili logickí pozitivisti. Východiskovým bodom mojej argumentácie je Kuhnov paradigmatický prístup a Lakatosova metodológia vedeckých výskumných programov. Tieto koncepty ukazujú, že vedecké modely sú produktmi kreatívnej analogickej predstavivosti, dáta sú zaťažené teóriou, teórie ako celok sú odolné proti falzifikácii a iba ťažko (ak vôbec) možno nájsť spoľahlivé kritériá výberu paradigmy. Možno povedať, že všetky tieto „subjektívne“ črty sú evidentnejšie v prípade náboženských programov. Podľa môjho názoru poukazuje ale tento rozdiel medzi vedou a náboženstvom na odlišnosť v stupni, a nie na absolútny protiklad.

Kľúčové slová

Imre Lakatos, Religious beliefs, Scientific methodologies, Thomas Kuhn

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).