Detail príspevku/publikácie

Antisthenova „naturální ekonomie“. Enkrateia a Hédoné optikou racionální volby

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 7, s. 537-547.
Jazyk: Czech
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 834
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 26.02.2020 - 21:10
Počet stiahnutí PDF: 186

Abstrakt

Předchůdce kynické školy Antisthenés (444 – 365 př. n. l.) přichází s osobitým pojetím zdrženlivosti jako obrany proti negativním důsledkům nadměrného vyhledávání slasti. Jeho řešení se inspiruje především sókratovskou tradicí. Antisthenova filosofie není dogmatickou doktrínou, není ani přehnaně asketická či puritánská. Strategie „odkladu“ ve svém důsledku slast rehabilituje. Kontrast asketického způsobu života a dosahování štěstí je charakteristickým rysem Antisthenovy autarkie. Antisthenés klade důraz na zkušenost, odmítá Platónovy pokusy o definice, teorii idejí, přichází s „teorií jazyka“. Doporučuje provést radikální škrty na straně potřeb, odmítá a odkládá umělé potřeby, jeho „naturalistická ekonomie racionální volby“ připravuje půdu pro kynický obrat k přírodě.

Teorie „odříkání“ je uvedena v souvislost s behaviorální ekonomií a teorií racionální volby; hlavní východisko je však spatřováno v Antisthenově logice a jeho věhlasné schopnosti přesvědčování.

Kľúčové slová

Antisthenes, Behavioral economy, Delight, Naturalism, Nominalist logic, Rational choice, Temperance

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).