Detail príspevku/publikácie

Antisthenés: Praktický charakter sókratovskej etiky

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 3, s. 239-248.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,163
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 19.02.2020 - 08:52
Počet stiahnutí PDF: 559

Abstrakt

Článok sa pokúša o náčrt Antisthenovho chápania etiky. V prvej časti problematizuje výklady moderných historikov, ktorí sa snažia zaradiť Antisthena do dobových prúdov myslenia (sofistika, sokratika, kynizmus). V druhej časti poukazuje na blízkosť Antisthenovho myslenia k sókratovskej tradícii, čo by mohlo znamenať, že jeho prepojenie so sofistikou a kynizmom vzniklo až v rámci neskorších doxografických výkladov učenia. Tretia časť si podrobnejšie všíma spisy Kýros a Héraklés, ktoré sú príkladom mimetického zobrazenia konania sókratovského mudrca. Na základe analýzy zachovaných zlomkov sa ukazuje, že antisthenovská etika bola zameraná prakticky, pričom sa odlišovala od platónskeho chápania praxe tým, že nerozlišovala medzi oblasťou morálneho vedenia a morálneho konania. V tomto zmysle bola neteoretickým rozvinutím sókratovskej etiky a nedá sa uchopiť klasickými diferenciami historikov dávajúcich sokratiku do ostrého protikladu so sofistikou.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).